Magis znaczy  „więcej”, „bardziej”.  Św. Ignacy z Loyoli używał często tego łacińskiego słowa by zachęcać i mobilizować innych, by żyli pełnią życia danego im przez Boga.

Taką nazwę noszą też międzynarodowe spotkania organizowane przez jezuitów od 1997 r. Młodzi ludzie (18-30 lat) z różnych krajów gromadzą się by dzielić doświadczenie wiary i służby zawierając nowe znajomości i przyjaźnie. Pochodzą oni z różnych kultur, mają różne historie i oczekiwania. Jednoczy ich jednak Magis: pragnienie by żyć pełniej!

W 2015 roku polscy jezuici postanowili połączyć międzynarodowe doświadczanie MAGiS z tradycją krajowych Jezuickich Dni Młodzieży i tak zrodził się JDM MAGiS.

JDM MAGiS to rodzaj pielgrzymki, nie wakacji. Pielgrzymowanie może zmienić sposób w jaki patrzysz na siebie, innych i świat. To początek historii, której koniec dopiero czeka na zapisanie. Jaką historią chcesz by było Twoje życie?

Ignacy z Loyoli był przekonany, że każda historia życia jest współtworzona z Bogiem. Jak to możliwe? Przyjedź na JDM MAGiS  i się o tym przekonaj, doświadczając jak Bóg działa w każdej chwili Twego życia. Tematem spotkania były słowa: „Niech świeci wasze światło przed ludźmi!”